Në Institutin Ekologjik dhe Teknologjik të Universitetit të Tetovës i përfundoi me sukses punimet Shkolla verore

Në ambientet e Institutit Ekologjik dhe Teknologjik të Universitetit të Tetovës, prej 16.06 e deri më 25.06.2016, u mbajt Shkolla verore, ku morën pjesë gjithsej
image
Në Institutin Ekologjik dhe Teknologjik të Universitetit të Tetovës i përfundoi me sukses punimet Shkolla verore