UT organizoi konferencë për efektet ekonomike dhe migrimin në Ballkanin Perëndimor

,,Efektet ekonomike të proceseve migruese në Ballkanin Perëndimor” ishte tema e konferencës së katërt shkencore ndërkombëtare që u mbajt në Universitetin e Tetovës. Kjo konferencë
image
UT organizoi konferencë për efektet ekonomike dhe migrimin në Ballkanin Perëndimor