Rektori Prof. Dr. Vullnet Ameti dhe prorektori për bashkëpunim ndërkombëtar, Prof. Dr. Arbër Çeliku realizuan një vizitë pune në Republikën Federale të Gjermanisë

Rektori i Universitetit Shtetëror të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti i shoqëruar nga prorektori për bashkëpunim ndërkombëtar, Prof. Dr. Arbër Çeliku, nga data 25.02.-28.02.2015 realizoi
image
Rektori Prof. Dr. Vullnet Ameti dhe prorektori për bashkëpunim ndërkombëtar, Prof. Dr. Arbër Çeliku realizuan një vizitë pune në Republikën Federale të Gjermanisë