Studentët e UT-së e vizituan ndërmarrjen Devolli Kompani në Republikën e Kosovës

Studentët e vitit të tretë të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit të Universitetit të Tetovës, më 20 prill 2016, të udhëhequr nga profesorët
image
Studentët e UT-së e vizituan ndërmarrjen Devolli Kompani në Republikën e Kosovës