Në USHT filloi regjistrimi i studentëve të rinj

Në Universitetin Shtetëror të Tetovës, në të gjitha fakultetet dhe programet studimore filloi afati i parë i regjistrimit për studentët e rinj në studimet deridiplomike,
image
Në USHT filloi regjistrimi i studentëve të rinj