Në USHT u zhvillua debat profesional-shkencor për draft Amendamentet e Kushtetutës

Në Universitetin Shtetëror të Tetovës u mbajt debati profesional-shkencor për Draft Amendamentet e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, që u organizua nga Ministria e Drejtësisë në
image
Në USHT u zhvillua debat profesional-shkencor për draft Amendamentet e Kushtetutës