Faton Shabani fitoi titullin Doktor i shkencave të drejtësisë në fushën e të drejtës afariste

Në Fakultetin Juridik ,,Justiniani i Parë” i Universitetit ,,Shën Kirili dhe Metodi”, në Shkup, ligjëruesi i Fakultetit Juridik të Universitetit të Tetovës, Mr.sc. Faton Shabani,
image
Faton Shabani fitoi titullin Doktor i shkencave të drejtësisë në fushën e të drejtës afariste