Mirënjohje e thellë për Universitetin e Tetovës dhe mbarë popullin shqiptar në Maqedoni vjen nga SHBA-të

Më 10 mars 2017, në adresë të Universitetit të Tetovës, ka mbërritur shkresa zyrtare e Universitetit prestigjioz amerikan Northern Illinois University, me seli në Çikago,
image
Mirënjohje e thellë për Universitetin e Tetovës dhe mbarë popullin shqiptar në Maqedoni vjen nga SHBA-të