Dekani i Fakultetit Filologjik të USHT-së Doc. dr. Fatmir Sulejmani mori pjesë në tryezën e rrumbullakët me temë “Letërsia Shqipe në Maqedoni”

Dekani i Fakultetit Filologjik të Universitetit Shtetëror të Tetovës, Doc. dr. Fatmir Sulejmani mori pjesë në tryezën e rrumbullakët, me temë “Letërsia Shqipe në Maqedoni”,
image
Dekani i Fakultetit Filologjik të USHT-së Doc. dr. Fatmir Sulejmani mori pjesë në tryezën e rrumbullakët me temë “Letërsia Shqipe në Maqedoni”