USHT dhe Konsorciumi i Magna Chartës organizuan konferencë shkencore

Në Universitetin Shtetëror të Tetovës, dy ditë radhazi, më 25-26 qershor 2015, i zhvilloi punimet Konferenca shkencore ndërkombëtare, me temë: “Autonomia universitare dhe vlera e saj për shoqërinë”.
image
USHT dhe Konsorciumi i Magna Chartës organizuan konferencë shkencore