Ligjëruesja e USHT-së Florinda Imeri doktoroi në lëmin e shkencave informatike

Ditë më parë, ligjëruesja e Departamentit të Informatikës, të Fakultetit të Shkencave Matematike Natyrore të Universitetit Shtetëror të Tetovës, Mr. sc. Florinda Imeri e mbrojti
image
Ligjëruesja e USHT-së Florinda Imeri u doktorua në lëmin e shkencave informatike