Interesimi i lartë i të rinjve shqiptarë për t’u regjistruar në Universitetin e Tetovës

Në Universitetin e Tetovës filloi afati i parë i regjistrimit të studentëve të rinj për vitin akademik 2016/2017. Këtë vit akademik, Universiteti i Tetovës në
image
Interesimi i lartë i të rinjve shqiptarë për t’u regjistruar në Universitetin e Tetovës