Në UT u mbajt Konferenca e Pestë Shkencore Ndërkombëtare e Fakultetit të Kulturës Fizike

Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave Sportive e organizuar nga Fakulteti i Kulturës Fizike. Në këtë konferencë
image
Në UT u mbajt Konferenca e Pestë Shkencore Ndërkombëtare e Fakultetit të Kulturës Fizike