Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, Doctor honoris causa i Universitetit të Tetovës

Universiteti i Tetovës, më 14 tetor 2016, Presidentin e Republikës së Kosovës, shkëlqesinë e tij Hashim Thaçi, e laureoi me titullin Doktor nderi i shkencave
image
Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, Doctor honoris causa i Universitetit të Tetovës