Rektori i USHT-së Prof.Dr.Vullnet Ameti, ngushëlloi familjen Shabani

Profesori Fejzulla Shabani, ishte mësimdhënës i rregullt në Programin studimor të historisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit tonë, punonjës shkencor i dalluar, udhëheqës shembullor në
image
Rektori i USHT-së Prof.Dr.Vullnet Ameti, ngushëlloi familjen Shabani