UT mori pjesë në simpoziumin shkencor për bimët mjekësore, aromatike dhe ngjyruese

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit i Universitetit të Tetovës në bashkëpunim me Fakultetin e Inxhinierisë të Inony Universitetit nga Malatija e Republikës së
image
UT mori pjesë në simpoziumin shkencor për bimët mjekësore, aromatike dhe ngjyruese