Letër ngushëllimi për viktimat nga rrëzimi i aeroplanit Air Maleysia

Drejtuar: Ambasadores së Mbretërisë së Bashkuar të Holandës,   Shkëlqesisë së saj, znj. Marriët Schuurman   Lënda: Letër ngushëllimi për viktimat nga rrëzimi i aeroplanit Air Maleysia   Shkëlqesia Juaj, znj. Marriët
image
Letër ngushëllimi për viktimat nga rrëzimi i aeroplanit Air Maleysia