Studentët e filozofisë dhe sociologjisë realizuan mësim klinik në lëndën “Sistemi politik në Republikën e Maqedonisë”

Studentët e programit studimor të Filozofisë dhe Sociologjisë, të Fakultetit Filozofik të USHT-së realizuan mësim klinik në lëndën “Sistemi politik në Republikën e Maqedonisë”, ku
image
Studentët e filozofisë dhe sociologjisë realizuan mësim klinik në lëndën “Sistemi politik në Republikën e Maqedonisë”