Universiteti i Tetovës e filloi procedurën për zgjedhjen e Rektorit

  Këshilli i Rektoratit i Universitetit të Tetovës në mbledhjen e mbajtur më 18 maj 2017, solli vendim për fillimin e procedurës për zgjedhjen e Rektorit
image
Universiteti i Tetovës e filloi procedurën për zgjedhjen e Rektorit